ธันวาคมนี้ ธปท.จะเริ่มทดสอบการใช้งาน “บาทดิจิทัล” ร่วมกับภาคเอกชน

ธันวาคมนี้ ธปท.จะเริ่มทดสอบการใช้งาน “บาทดิจิทัล” ร่วมกับภาคเอกชน

ข่าวสาร
November 4, 2022 by Cryptocamping
news63

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยความคืบหน้าของการพัฒนา Retail Central Bank Digital Currency (retail CBDC) รวมทั้งการออกจาก regulatory sandbox ของโครงการระบบหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG on Blockchain) โดยธนาคารพาณิชย์ 18 แห่ง ในงาน BOT Digital Finance Conference 2022 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. โดยมีความคืบหน้าโครงการ CBDC ของ ธปท. และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา retail CBDC ของต่างประเทศ ดังนี้

 ธปท. พัฒนาโครงการ CBDC ทั้งสำหรับธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน (wholesale CBDC) และธุรกรรมรายย่อยของภาคธุรกิจและประชาชน (retail CBDC) มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่า CBDC มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดกว้างสำหรับผู้เล่นทุกประเภท รวมทั้งสามารถต่อยอดนวัตกรรม และเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย  อย่างไรก็ดี ธปท. ยังไม่มีแผนจะออก Retail CBDC เนื่องจากต้องพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงอย่างรอบด้านก่อน  โดยคาดว่าจะเริ่มทดสอบการใช้งาน retail CBDC ในวงจำกัดร่วมกับภาคเอกชนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  และได้จัด retail CBDC hackathon ขึ้นเพื่อเปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ use case ที่น่าสนใจสำหรับการต่อยอด retail CBDC ด้วยความสามารถในการเขียนโปรแกรม (Programmability) ซึ่งมีผู้สนใจส่ง use case เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม  ทั้งนี้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า retail CBDC hackathon เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่าง ธปท. และภาคเอกชน โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงต่อระบบการเงินของประเทศ  

นอกจากนี้ ผู้ร่วมเสวนาหัวข้อ “Retail CBDC Pilots: Challenges and Lessons Learned from the Pioneers” ได้แบ่งปันประสบการณ์ของการพัฒนา retail CBDC ในราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย โดยผู้ร่วมเสวนาเห็นว่า CBDC ไม่ได้จะมาแทนที่เงินที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน (physical cash) แต่จะเป็นส่วนเสริมที่ช่วยประชาชนให้เข้าถึงเงินได้อย่างสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐานและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการเงิน รวมทั้งช่วยป้องกันการฟอกเงิน  อย่างไรก็ดี หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องสร้างความชัดเจนในประเด็นกฎหมายและกฎเกณฑ์ก่อนจะเริ่มใช้ CBDC จริง

ที่มา – https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2022/Pages/n6165.aspx?fbclid=IwAR3T0Dy2g605kR70tMaWC3iuoVeBWn5ngqUInFapjOTfT8Q685-fu4hcokg

Related posts