Alchemy Pay ระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์จากการประเมินมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ นำโดย DWF Labs

Alchemy Pay ระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์จากการประเมินมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ นำโดย DWF Labs

ข่าวสาร
April 3, 2023 by narutra
photo_2023-04-03_17-34-53

Alchemy Pay แพลตฟอร์มผู้ให้บริการชำระเงินจากประเทศสิงคโปร์ ระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์จาก Market Maket อย่าง DWF Labs โดยการระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะขายธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้

Alchemy Pay ให้บริการช่องทางการแลกเปลี่ยนเงิน Fiat และคริปโต และมีเป้าหมายในการทำให้เกิดการยอมรับในวงกว้างในประเทศเกาหลีใต้

โดยเมื่อสัปดาห์ก่อน OKX แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตก็ได้ประกาศใช้บริการของ Alchemy Pay

Related posts