CFTC ฟ้อง Justby International ในข้อหาฉ้อโกงด้วยวิธี Romance Scam เสียหายกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์

CFTC ฟ้อง Justby International ในข้อหาฉ้อโกงด้วยวิธี Romance Scam เสียหายกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์

ข่าวสาร
June 23, 2023 by Cryptocamping
2566-06-23 21.53.15

คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (The Commodity Futures Trading Commission : CFTC) ยื่นฟ้อง Justly International Auctions ในข้อหาฉ้อโกง หลังใช้วิธี Romance Scam หลอกลวงลูกค้า

โดยลูกค้าจำนวน 29 คน ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบริษัทดังกล่าว ที่อ้างว่าเป็นกระดานเทรดฟอเรกซ์และคริปโตที่ถูกกฏหมาย แต่เงินเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้ซื้อขายจริง Cunwen Zhu ซีอีโอของ Justby กลับนำเงินบางส่วนไปใช้ส่วนตัวแทน และโอนส่วนใหญ่ให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยในเอกสารระบุว่า บริษัททำการติดต่อผู้เสียหายผ่านทางโซเชียลมีเดีย แสร้งทำเป็นผูกมิตรและบอกรัก เผื่อให้ลูกค้ายอมโอนเงิน

Related posts