Coinbase ยื่นฟ้องก.ล.ต.สหรัฐฯ เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับกฏระเบียบของอุตสาหกรรมคริปโต

Coinbase ยื่นฟ้องก.ล.ต.สหรัฐฯ เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับกฏระเบียบของอุตสาหกรรมคริปโต

ข่าวสาร
April 25, 2023 by sirapopv
photo_2023-04-25_17-51-26

Coinbase ได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อขอให้ดำเนินการกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) โดยเรียกร้องให้ศาลของรัฐบาลกลางบังคับให้หน่วยงานกำกับดูแลออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกฏระเบียบและการบังคับใช้กฏหมายกับอุตสาหกรรมคริปโต

Coinbase ได้ส่งหนังสือที่เรียกว่า Petition for Rulemaking หรือคำร้องสำหรับการกำหนดกฏเกณฑ์ให้กับก.ล.ต.สหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วยคำถาม 50 ข้อที่จะสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติตามกฏข้อบังคับเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึงร่วมไปถึงวิธีการจัดประเภทโทเค็นบางประเภทเป็นหลักทรัพย์ด้วย

แต่ทั้งนี้ ก.ล.ต.สหรัฐฯ ไม่ได้มีการตอบสนองต่อคำร้องหรือหนังสือดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจากการดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อบรรดาบริษัทเกี่ยวกับคริปโตในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ Coinbase ตัดสินใจยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลของรัฐบาลกลาง

Related posts