Coinbase เข้าซื้อธุรกิจ One River Digital Asset Management

Coinbase เข้าซื้อธุรกิจ One River Digital Asset Management

ข่าวสาร
March 4, 2023 by narutra
photo_2023-03-04_16-21-31

Coinbase แถลงว่า “Coinbase และ One River Digital Asset Management (ORDAM) แบ่งปันจริยธรรมที่มีพื้นฐานมาจากการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นลักษณะที่ช่วยให้ทั้งสองบริษัทประสบความสำเร็จในการรับมือกับความวุ่นวายในตลาดเมื่อเร็วๆ นี้”

ทั้งนี้ Coinbase เป็นผู้ลงทุนใน One River Digital Asset Management มาตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้ว

One River Digital Asset Management เป็นบริษัทในเครือของ One River Asset Management ซึ่งก่อตั้งโดย Eric Peters ในปี 2013 บริษัทจะเปลี่ยนชื่อเป็น Coinbase Asset Management และ Peters จะดำรงตำแหน่ง CEO และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

Related posts