ก.ล.ต. อนุมัติขาย Digital Bond ในไทย กลุ่มแรก 6,700 ล้านบาท

ก.ล.ต. อนุมัติขาย Digital Bond ในไทย กลุ่มแรก 6,700 ล้านบาท

ข่าวสาร
May 3, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (45)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ DIF : Web Portal ภายใต้โครงการ Sandbox* การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ 4 ราย มูลค่ารวมไม่เกิน 6,700 ล้านบาท

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายของทั้ง 4 รายได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด มีผลใช้บังคับ (Effective filing) แล้ว โดย ระบบ DIF : Web Portal ภายใต้โครงการ Sandbox นี้ สามารถรองรับธุรกรรมตั้งแต่การยื่นขออนุมัติเพื่อออกเสนอขายไปจนถึงการนำส่งรายงานภายหลังการขายเสร็จสิ้น และ ก.ล.ต. พบว่า ผลการทดสอบระบบกับผู้ใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ go-live สามารถให้บริการและนำส่งข้อมูลได้ตามที่คาด

ระบบ DIF : Web Portal เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยซึ่งมุ่งพัฒนากระบวนการในตลาดทุนให้เป็นดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน

Related posts