FTX กู้คืนเงิน 7,000 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบสินทรัพย์สภาพคล่องได้แล้ว ตามรายงานฉบับที่ 2 จาก FTX Debtors

FTX กู้คืนเงิน 7,000 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบสินทรัพย์สภาพคล่องได้แล้ว ตามรายงานฉบับที่ 2 จาก FTX Debtors

ข่าวสาร
June 27, 2023 by Cryptocamping
2566-06-27 19.34.05

John Ray III ซีอีโอคนปัจจุบันของ FTX บริษัทที่ยื่นล้มละลายเมื่อปลายปีที่แล้ว ระบุในรายงานฉบับที่ 2 ว่าบริษัทสามารถกู้คืนสินทรัพย์สภาพคล่อง (liquid assets) ได้แล้วประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์

ทั้งนี้มีการประเมินว่า ทรัพย์สินของลูกค้าที่ถูกยักยอกไปอยู่ที่ประมาณ 8,700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 6,400 ล้านดอลลาร์นั้นอยู่ในสกุลเงิน fiat และ stablecoin

ในรายงานระบุว่า Sam Bankman-Fried จงใจเก็บเงินของลูกค้าไว้รวมกัน และได้มีการยักยอกนำออกไปใช้ส่วนตัว ด้วยความช่วยเหลือจากนักกฏหมายอาวุโสของบริษัท ที่จนตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อออกมา

Related posts