IMF กล่าวว่า การแบนคริปโต ไม่ใช่แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงในระยะยาว

IMF กล่าวว่า การแบนคริปโต ไม่ใช่แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงในระยะยาว

ข่าวสาร
June 24, 2023 by Cryptocamping
2566-06-24 17.40.34

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ระบุว่า การแบนคริปโตและสินทรัพย์ดิจิทัล อาจไม่ใช่แนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับประเทศต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงในระยะยาว

IMF กล่าวในการพูดคุยเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน ว่า ในขณะที่บางประเทศมีการประกาศแบนคริปโตอย่างจริงจัง เนื่องจากความเสี่ยงที่มีต่อสกุลเงินของประเทศ แต่แนวทางนี้อาจไม่มีประสิทธิภาพมากนัก

โดย IMF กล่าวว่า เราควรมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับตัวขับเคลื่อนของความต้องการในคริปโต รวมถึงความต้องการระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชาชน และปรับปรุงความโปร่งใสโดยการบันทึกธุรกรรมคริปโตลงในสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Related posts