ก.ล.ต. ทบทวนการกำหนด มูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลขั้นต่ำ

ก.ล.ต. ทบทวนการกำหนด มูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลขั้นต่ำ

ข่าวสาร
December 26, 2022 by Cryptocamping
322137613_3428172787414585_9216629316232264449_n

วันนี้ (26 ธันวาคม พ.ศ.2565) เพจ Facebook สำนักงาน กลต. ได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีมติ เห็นชอบไม่กำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลขั้นต่ำ (minimum purchase) จำนวน 5,000 บาท/ธุรกรรม ตามที่สำนักงานเสนอ หลังจากที่ได้มีการเปิด รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ยังคงมีการกำหนดให้เปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนดซึ่งผู้ซื้อขายต้องให้ความยินยอมและรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการ

Related posts