Near Foundation ลงทุนในบริษัทวิเคราะห์ลูกค้าสำหรับร้านค้า Cosmose AI ด้วยจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผย

Near Foundation ลงทุนในบริษัทวิเคราะห์ลูกค้าสำหรับร้านค้า Cosmose AI ด้วยจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผย

ข่าวสาร
April 24, 2023 by narutra
photo_2023-04-24_20-29-17

Cosmose AI บริษัทที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์เพื่อติดตามการเลือกร้านค้าของผู้ที่ช้อปปิ้งออนไลน์และผู้พัฒนาแอพลิเคชั่น KaiKai ได้รับการลงทุนจาก Near Foundation เพื่อเปลี่ยนระบบการชำระเงินจาก Stripe มาเป็นเครือขายบล็อกเชน Near

การลงทุนของ Near Foundation ใน Cosmose รอบนี้ไมไ่ด้มีการเปิดเผยจำนวนเงินแต่อย่างใด แต่มีรายงานว่าการประเมินมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านดอลลาร์ จากรอบการระดมทุน Series A เมื่อปี 2020

Miiron Mironiuk ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัท ระบุว่า พวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเกาะกระแสคริปโต แต่กำลังมองหาวิธีการที่จะช่วยให้ลูกใช้งานจ่ายค่าธรรมเนียมเวลาชำระค่าบริการที่ถูกลง

Related posts