พี่ปินส์มาแล้ว! ฟิลิปปินส์ เริ่มทดสอบเปโซดิจิทัล ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของประเทศ โดยเป็นการทดสอบเสมือนจริง

พี่ปินส์มาแล้ว! ฟิลิปปินส์ เริ่มทดสอบเปโซดิจิทัล ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของประเทศ โดยเป็นการทดสอบเสมือนจริง

ข่าวสาร
May 19, 2024 by cryptocamping
Frame 1130 (17)

ธนาคารกลางแห่งชาติฟิลิปปินส์อนุมัติโครงการนำร่องสำหรับ PHPC ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินเปโซ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของฟิลิปปินส์ โดยร่วมมือกับ Coins.ph ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติภายใต้กรอบการทำงาน Regulatory Sandbox ของ BSP

โดยการทดสอบดังกล่าง มุ่งเน้นไปที่การทดสอบประสิทธิภาพเพื่อประเมินผลการใช้งานเสมือนจริงของ PHPC stablecoin และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของประชาชน จะเป็นการใช้งานทั้ง การชำระเงินในประเทศและข้ามพรมแดน การซื้อขายกับสินทรัพย์เสมือนอื่น ๆ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด และการจัดหาหลักประกันและสภาพคล่องในแอปพลิเคชัน DeFi

Related posts