ไม่มีสมัยที่2! รื่นวดีอำลาเก้าอี้ ส่งมอบงานเลขาธิการ ก.ล.ต. ให้กับธวัชชัย พิทยโสภณ รักษาการชั่วคราว

ไม่มีสมัยที่2! รื่นวดีอำลาเก้าอี้ ส่งมอบงานเลขาธิการ ก.ล.ต. ให้กับธวัชชัย พิทยโสภณ รักษาการชั่วคราว

ข่าวสาร
April 28, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (41)
สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดพิธีการส่งมอบงานระหว่างนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน 2566 และนายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ ก.ล.ต. ในระหว่างกระบวนการสรรหาเลขาธิการ ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

Related posts