ก.ล.ต.ร่วมภาคเอกชน ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เร่งพัฒนาตลาดทุนไทย

ก.ล.ต.ร่วมภาคเอกชน ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เร่งพัฒนาตลาดทุนไทย

ข่าวสาร
March 22, 2023 by Cryptocamping
received_233178132573767

วันที่ 21 มีนาคม 2566 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)ในฐานะผู้แทนองค์กรเอกชนภาคตลาดทุน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)”  และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดงานบรรยายและเปิดตัว “โครงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตลาดทุนไทย”

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ FETCO กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนแฝงของผู้ประกอบธุรกิจ กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่จำเป็นหรือล้าสมัยย่อมส่งผลกระทบไปถึงการประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมในตลาดทุนของนักลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และตลาดทุนโดยรวม FETCO ในฐานะผู้แทนองค์กรเอกชนภาคตลาดทุน ขอขอบคุณสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่ให้เกียรติร่วมโครงการฯ

“ผมเชื่อว่าพลังความร่วมมือครั้งนี้ เป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จของโครงการ ที่จะปลดล็อกพันธนาการที่เป็นภาระของตลาดทุนและผู้ลงทุน ทำให้ตลาดทุนเป็นแหล่งการออม การลงทุน และการะดมทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันและเติบโต ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในระยะยาว”

ที่มา : https://fb.watch/jpbMgrYLDO/?mibextid=q5o4bk

Related posts