เกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมาย cryptocurrency เพื่อจัดการกับการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม

เกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมาย cryptocurrency เพื่อจัดการกับการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม

ข่าวสาร
June 30, 2023 by narutra
2566-06-30 18.40.06

รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังดำเนินการเพื่อปกป้องนักลงทุนคริปโตจากการล่มสลายของโปรเจกต์ คล้ายกับที่เคยเกิดกับ Terra ของ Do Kwon โดยผ่านร่างกฎหมายคริปโตฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน สภาแห่งชาติผ่านกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้ทรัพย์สินเสมือน การเรียกเก็บเงินได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมการค้าที่ไม่เป็นธรรมและปกป้องนักลงทุนคริปโต

มีรายงานว่ากฎหมายดังกล่าวได้รวมร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโต 19 ฉบับ ที่กำหนดประเภทและการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงบทลงโทษสำหรับกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้ข้อมูลวงในในการซื้อขาย, การควบคุมตลาด และแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ ในสกุลเงินดิจิทัล

โดยขณะนี้มีรายงานว่า ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset Service Providers : VASP) ในเกาหลีใต้ต้องรับผิดชอบเงินฝากของผู้ใช้ มาตรการดังกล่าวจำเป็นต่อการป้องกันผู้ใช้จากการถูกแฮ็ก ความล้มเหลวของเครือข่าย และความเสี่ยงอื่นๆ

Related posts