STARK มรสุมยังไม่หมด “ทริสเรทติ้ง” ลดอันดับเครดิตองค์กร2ครั้ง ใน 1 วัน เหลือ ‘D’

STARK มรสุมยังไม่หมด “ทริสเรทติ้ง” ลดอันดับเครดิตองค์กร2ครั้ง ใน 1 วัน เหลือ ‘D’

ข่าวสาร
June 3, 2023 by cryptocamping
Frame 721 (95)

ทริสเรทติ้ง ปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ลงสู่ระดับ “D” เนื่องจากบริษัทผิดนัดชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A ทั้งนี้ตามประกาศของนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตัดสินใจระงับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

โดยการปรับลดเครดิตองค์กร STARK ถือเป็นครั้งที่ 2 หลังจากช่วงเช้า ทริสฯ ปรับลดเครดิต STARK มาที่ C จาก BB- มองยากที่จะชำระหนี้ได้

การปรับลดอันดับเครดิตดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ STARK239A และ STARK249A นั้น ได้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ยังมีมติเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมด

 

Related posts