ZIGA โร่แจงงบ65เพิ่ม ผู้รับจ้างเหมืองขุดผิดสัญญา – กรรมการบริษัทย่อยยักยอกจากการจำหน่ายโทเคน

ZIGA โร่แจงงบ65เพิ่ม ผู้รับจ้างเหมืองขุดผิดสัญญา – กรรมการบริษัทย่อยยักยอกจากการจำหน่ายโทเคน

ข่าวสาร
April 25, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (39)

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ประจำปี 2565 ซึ่งขาดทุนกว่า 380 ล้านบาท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต กรณีบริษัทกรรมการ และบริษัทย่อย ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญโทเคนดิจิทัล และการลงทุน ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญซึ่งส่วนหนึ่งมาจากข้อพิพาท ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยประเด็นสำคัญคือมีการหยุดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว เหตุเพราะบริษัทรับจ้างขุดเหมืองบิตคอยน์ผิดสัญญา ไม่จัดหาเครื่องขุดบิตคอยน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาให้บริการอย่างครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและผิดนัดชำระหนี้ตามกฎหมาย

ในส่วนของกรรมการบริษัทย่อย “ยักยอกทรัพย์” จากการจำหน่ายโทเคน “Zii Token”กล่าวคือ บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด ได้ยื่นคำฟ้องคดีอาญาข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ มูลค่า 103.2 ล้านบาท โดยอดีตกรรมการและพวก มีพฤติการณ์รับเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายโทเคนดิจิทัล Zii Token ซึ่งในการจำหน่ายนั้น ได้มีการส่งมอบสินค้าหรือโทเคนดิจิทัล Zii Token ให้ผู้ซื้อครบถ้วนถูกต้องแล้วแต่อดีตกรรมการและพวกได้ร่วมกันเบียดบังค่าตอบแทนจากการจำหน่ายโทเคนดิจิทัล Zii Token นั้นไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ส่งมอบค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด

Related posts