ระบบธนาคารสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 22 ล้านล้านดอลลาร์ Backed ด้วย FDIC เพียง 224,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้น

ระบบธนาคารสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 22 ล้านล้านดอลลาร์ Backed ด้วย FDIC เพียง 224,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้น

ข่าวสาร
March 12, 2023 by narutra
photo_2023-03-12_16-32-14

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ที่ Vaneck/MVIS ได้ออกมาให้ข้อมูลความแตกต่างของเงินที่อยู่ใน Federal Deposit Insurance corporation (FDIC) กับจำนวนเงินที่อยู่ในระบบธนาคารสหรัฐฯ

จากข้อมูลของ FDIC ระบุว่ามีงบดุลทั้งหมด 124,500 ล้านดอลลาร์ โดยมีวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมอีก 100,000 ล้านดอลลาร์จากกระทรวงการคลัง รวมเป็น 224,500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นเพียง 1% เมื่อเทียบกับเงินในระบบธนาคารสหรัฐฯ ทั้งหมด

FDIC ให้การรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับเงินคืนจากกองทุนไม่เกินบัญชีละ 250,000 ดอลลาร์ถ้าหาว่าธนาคารล้มละลาย

การพิจารณาและตรวจสอบงบดุลของ FDIC เกิดขึ้นหลังจากที่ Silicon Valley Bank ประกาศปิดตัวลงหลังจากที่ขาดทุนกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์จากการขายพันธบัตรสหรัฐฯ

Related posts