Uncategorized

นักวิเคราะห์คาดการ สหรัฐฯ จะอนุมัติตั้งกองทุน Ethereum เดือนพฤษภาคมนี้

นักวิเคราะห์จาก QCP Capital คาดการณ์ว่า Ethereum มีโอกาสทำผลตอบแทนแซงหน้า Bitcoin ในปี 2024 โดยเหตุผลหลักมาจากการอนุมัติกองทุน ...
March 7, 2024
40