ทึ่ง! AI พูดไทยได้ รัฐเตรียมจัดสรรงบกว่า 100ล้านบาท พัฒนา Thai Large Language Model หรือ Thai LLM

ทึ่ง! AI พูดไทยได้ รัฐเตรียมจัดสรรงบกว่า 100ล้านบาท พัฒนา Thai Large Language Model หรือ Thai LLM

ข่าวสาร
February 20, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 - 2024-02-20T141947.896

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ GBDi ชหน่วยงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้หารือร่วมกัน และเห็นด้วย จึงจะมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำโมเดลพื้นฐานกลางภาษาไทย

การจัดสรรงบประมาณเริ่มทําได้ทันที คาดว่าภายใน 2 ปี สามารถใช้งานได้ โดยจะเริ่มทดสอบใช้งานใน 3 เรื่อง ได้แก่ การแพทย์ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ในเนื้อหาที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เป็นองค์กรสามารถใช้งานได้

Related posts