เปิดป๋องแล้วล้อมวงสูดด.. App3 ก็มา! Web browser หลีกไป Blockchain บน Application กำลังมาใน BitkubMetaverse

เปิดป๋องแล้วล้อมวงสูดด.. App3 ก็มา! Web browser หลีกไป Blockchain บน Application กำลังมาใน BitkubMetaverse

ข่าวสาร
June 28, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-28T125429.500

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา Facebook : Samret Wajanasathian ได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับ BitkubMetaverst ที่จะทำให้ Blockchain สามารถมาใช้งาน บน Appication ได้

โดยข้อความระบุว่า ก้าวแรก แต่เป็นก้าวที่สำคัญ ของ BitkubNext SDK ที่นำมาใช้กับ XRB lulusan BitkubMetaverst ที่สำคัญเพราะเราสามารถที่จะทำให้ Blockchain สามารถมาใช้งาน บน Appication ได้ โดยไม่ต้องพึ่ง web browser แต่อย่างเดียว เพราะงั้น เราคงต้องเรียก ว่า App3 ไม่ใช่ Web3

เร็วๆนี้ bitkub คงเปิดให้ dev ทั่วไปใช่นะครับ

ที่มา

Related posts