Apple เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้กับผู้ถือ Apple Card พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4.15%

Apple เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้กับผู้ถือ Apple Card พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4.15%

ข่าวสาร
April 18, 2023 by narutra
photo_2023-04-18_04-13-15

Apple เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ Apple Card พร้อมกับให้อัตราผลตอบแทนสูงถึง 4.15% ต่อปี โดยไม่จำเป็นต้องมียอดฝากขั้นต่ำหรือยอดคงเหลือทิ้งไว้ นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าบัญชีจากแอพบน IPhone ได้อีกด้วย

ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องมี Apple Card เพื่อทำการเปิดบัญชี โดย Cash Back จำนวน 3% ของยอดใช้จ่ายที่ได้รับผ่านบัตรจะถูกฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

โดยบัญชีออมทรัพย์ของ Apple ได้ทำการเปิดตัวด้วยความร่วมมือจาก Goldman Sachs

Related posts