Arbitrum Foundation ยื่น Proposal ฉบับใหม่ หลังก่อนนี้ถูกคัดค้านอย่างหนักจากชุมชน

Arbitrum Foundation ยื่น Proposal ฉบับใหม่ หลังก่อนนี้ถูกคัดค้านอย่างหนักจากชุมชน

ข่าวสาร
April 7, 2023 by sirapopv
photo_2023-04-07_15-04-00

Arbitrum Foundation เครือข่าย Layer 2 ได้ยื่น Proposal ฉบับใหม่จำนวน 2 ฉบับ โดยมีเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจาก Proposal ฉบับแรกที่ได้รับเสียงคัดค้านจากชุมชน

Proposal ฉบับใหม่คือ AIP-1.1 และ AIP-1.2 โดยได้มีการยื่นข้อโทเค็น ARB จำนวนกว่า 700 ล้านโทเค็นไปบริหารจัดการ ตามที่ชุมชนโหวตและเห็นว่าเหมาะสม

โดย AIP-1.1 จะมีการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ และกำหนดเวลาปลดล็อคโทเค็นเป็นช่วงๆ ด้วย Smart Contract เพื่อความโปร่งใส

ส่วน AIP-1.2 จะเป็นการปรับขั้นต่ำของคะแนนโหวต จากเดิมที่ต้องการ 5,000,000 เสียงต่อ Proposal ลดเหลือ 1,000,000 เสียงต่อ Proposal เพื่อให้ DAO สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น

Related posts