ผู้ใช้ Cash App สามารถส่งและรับการชำระเงินเป็น BTC ผ่าน Lightning Network

ผู้ใช้ Cash App สามารถส่งและรับการชำระเงินเป็น BTC ผ่าน Lightning Network

ข่าวสาร
October 28, 2022 by narutra
news8

ผู้ใช้ Cash App กว่า 40 ล้านคน สามารถส่งและรับการชำระเงินเป็น BTC ผ่าน Lightning Network

 

Related posts