แอสเฟียร์ เข้าซื้อหุ้น บิทคับ ออนไลน์ 9.22% ด้วยราคาซื้อขายรวม 600 ล้านบาท!

แอสเฟียร์ เข้าซื้อหุ้น บิทคับ ออนไลน์ 9.22% ด้วยราคาซื้อขายรวม 600 ล้านบาท!

ข่าวสาร
July 1, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-07-01T102508.331
นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AS แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“BO”) จำนวน 4,149,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.22 ของทุนจดทะเบียนจาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 600,000,000 บาท

Related posts