CZ กล่าวว่าอุตสาหกรรมคริปโตอาจจะเปลี่ยนไปใช้ Stablecoin อื่นๆ ที่ไม่ใช่ดอลลาร์

CZ กล่าวว่าอุตสาหกรรมคริปโตอาจจะเปลี่ยนไปใช้ Stablecoin อื่นๆ ที่ไม่ใช่ดอลลาร์

ข่าวสาร
February 15, 2023 by sirapopv
cz-1

Changpeng Zhao กล่าวใน Twitter Spaces ว่า อุตสาหกรรมคริปโต “อาจจะ” เริ่มใช้สกุลเงินยูโร เยน หรือดอลลาร์สิงคโปร์ในอนาคต โดยลดการพึ่งพาเหรียญ Stablecoins ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ซึ่ง CZ ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การกระทำล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อเหรียญ Stablecoins อาจทำให้อุตสาหกรรมคริปโตทั่วโลกต้องพึ่งพาสกุลเงินอื่นๆ

นอกจากนี้ CZ ยังได้บอกว่า Algorithm Stablecoins อาจมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในระบบนิเวศน์ของคริปโตในอนาคต แต่เขาก็เตือนว่าระบบหรือหลักการทำงานของ Algo Stablecoins นั้นมีความเสี่ยงอยู่

Related posts