CZ ได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่า Binance กำลังพิจารณาที่จะยุติความสัมพันธ์กับโปรเจกต์จากฝั่งสหรัฐฯ

CZ ได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่า Binance กำลังพิจารณาที่จะยุติความสัมพันธ์กับโปรเจกต์จากฝั่งสหรัฐฯ

ข่าวสาร
February 18, 2023 by sirapopv
kanchanara-EyabHDAgbE-unsplash-1140x759

Binance ถูกกว่าหาว่ากำลังชั่งน้ำหนักตัวเลือกต่างๆ ในการเพิกถอนโทเค็นจากบริษัทหรือโปรเจกต์ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากนโยบายการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

หลังจากที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ กล่าวหาว่า BUSD ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ที่ตรึงกับเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น เป็นหลักทรัพย์และฟ้องร้องผู้ออก Stablecoins ดังกล่าวอย่าง Paxos ทำให้สถานการณ์ระหว่าง Binance และ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ มีความไม่แน่นอนมากขึ้น

ทั้งนี้ Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง

Related posts