Binance เตรียมรองรับ Bitcoin Lightning Network หลังจากที่กระแส BRC-20 ทำให้เครือข่ายล่าช้า

Binance เตรียมรองรับ Bitcoin Lightning Network หลังจากที่กระแส BRC-20 ทำให้เครือข่ายล่าช้า

ข่าวสาร
May 9, 2023 by narutra
photo_2023-05-09_16-35-43

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Binance ประกาศหยุดให้บริการถอน BTC ออกจากแพลตฟอร์มชั่วคราวเป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง หลังจากที่กระแส meme coin บนเครือข่าย BRC-20 ทำให้เน็ตเวิร์คเกิดความล่าช้าและติดขัด โดยมีธุรกรรมติดค้างกว่า 400,000 รายการในช่วงเวลานั้น

Binance จึงได้ประกาศว่าจะทำการเพิ่มเครือข่าย Bitcoin Lightning Network เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดย Lightning Network เป็นเครือข่าย Layer 2 ของ Bitcoin ที่สามรรถรองรับการทำธุรกรรมได้นับล้าน และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า

นอกจากนี้ Coinbase, Kraken, Bitfinex, BitStamp และ OKEX ก็ประกาศว่าจะรองรับ Bitcoin Lightning Network ด้วยในอนาคต

Related posts