Binance US ได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลายให้เข้าซื้อสินทรัพย์ของ Voyager Digital

Binance US ได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลายให้เข้าซื้อสินทรัพย์ของ Voyager Digital

ข่าวสาร
March 8, 2023 by narutra
photo_2023-03-08_12-12-55

ผู้พิพากษาศาลล้มละลายในคดี Voyager Digital เลือกที่จะอนุญาตให้ Binance.US ทำข้อตกลงกับ Voyager หลักมีการคัดค้านจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ

ผู้พิพากษากล่าวว่าเห็นด้วยกับข้อตกลงของ Binance US แต่อาจจะยังต้องเคลียร์อุปสรรคด้านกฏระเบียบบางประการก่อนถึงจะสามารถสรุปข้อตกลงได้

แผนการเข้าซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ประมูลรายก่อนอย่าง FTX ได้ล้มละลายไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา

Related posts