ย้อนรอย Bitcoin Halving 4 ปีมีครั้ง! เกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีต ปีนี้ มาแน่ 19-20 เมษานี้

ย้อนรอย Bitcoin Halving 4 ปีมีครั้ง! เกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีต ปีนี้ มาแน่ 19-20 เมษานี้

ข่าวสาร
April 18, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 - 2024-04-18T123646.150

หากย้อนไปถึงการเกิด Bitcoin halving ต้องเรียกได้ว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้สร้าง Bitcoin ที่ตั้งค่าให้ลดรางวัลสำหรับการขุด Bitcoin ใหม่ลงครึ่งหนึ่งทุกๆ 210,000 บล็อก หรือจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี นั่นคือจำนวนที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกลดลงเรื่อยๆนั่นเอง

และสำหรับปีนี้ 2567 เหตุการณ์นี้จะวนมาอีกครั้ง โดยยังไม่มีกำหนดวันที่แน่นอนหรือเวลาที่แน่นอน เนื่องจากจะนับตามบล็อก แต่สามารถประมาณได้ว่า ในวันที่ 19-20 นี้ ซึ่งจะลดรางวัลบล็อกจาก 6.25 Bitcoin เหลือ 3.125 Bitcoin ต่อบล็อกเท่านั้น

จากที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้ว 3 ครั้งคือ 1.เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555 โดยรางวัลบล็อกลดลงจาก 50 Bitcoin ต่อบล็อกเหลือ 25 Bitcoin และหลัง การHalving ปี 2012 ราคา Bitcoin พุ่งจาก 12 ดอลลาร์ ขึ้นไปแตะ 1,000 ดอลลาร์ ภายใน 1 ปี

2.เมื่อ 9 กรกฎาคม 2559 ลดรางวัลบล็อกลงจาก 25 Bitcoin เหลือ 12.5 Bitcoin ต่อบล็อก และหลัง Halving ปี 2016: ราคา Bitcoin พุ่งจาก 650 ดอลลาร์ ขึ้นไปแตะ 19,700 ดอลลาร์ภายใน 18 เดือน

3.เมื่อ 11 พฤษภาคม 2563 ลดรางวัลบล็อกลงจาก 12.5 เป็น 6.25 Bitcoin ต่อบล็อก และหลัง Halving ปี 2020: ราคา Bitcoin พุ่งจาก 8,000 ดอลลาร์ ขึ้นไปแตะ 69,000 ดอลลาร์ ภายใน 1 ปี

Related posts