Bitcoin ร่วงหลุด 27,000 ดอลลาร์ หลัง Jerome Powell ประกาศว่า FED จะยังคงทำการต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป

Bitcoin ร่วงหลุด 27,000 ดอลลาร์ หลัง Jerome Powell ประกาศว่า FED จะยังคงทำการต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป

ข่าวสาร
March 23, 2023 by sirapopv
photo_2023-03-23_06-11-02

Jerome Powell กล่าวว่า FED และ FOMC ยังคงให้ความสำคัญกับปัญหาเงินเฟ้ออยู่ และจะทำทุกวิถีทางให้เงินเฟ้อลดเหลือ 2% ให้ และเมื่อคืนที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ทำให้ในตอนนี้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% แล้ว

Powell ยังกล่าวอีกว่า FED ได่รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งแล้ว และกล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการล่าสุดของเรา มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเข้มงวดมากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ อัตราการจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อ

ด้านนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งก็มองว่าการล่มสลายของธนาคาร จะส่งผลดีต่อ Bitcoin ในอนาคตอันใกล้ เพราะ FED อาจจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในอนาคต

อย่างไรก็ตาม James Lavish ผู้บริหารของ Bitcoin Opportunity Fund ได้กล่าวว่า ตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอาจจะเหตุการณ์ที่แย่กว่าธนาคารล้มอีกในอนาคต

Related posts