คลังแจง ไม่มีการออกเงินดิจิทัลเพื่อแจกจ่าย และไม่มีการร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาร่วมกัน

คลังแจง ไม่มีการออกเงินดิจิทัลเพื่อแจกจ่าย และไม่มีการร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาร่วมกัน

ข่าวสาร
May 24, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (68)

กระทรวงการคลัง ชี้แจงจากที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างออกสกุลเงินดิจิทัล โดยร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน นั้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

โดยข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างการศึกษา และพัฒนาเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือที่เรียกว่า Central Bank Digital Currency (CBDC) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธนบัตรสกุลเงินบาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล  สำหรับ “โครงการอินทนนท์”  เป็นโครงการทดสอบ CBDC ของ ธปท. ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นรูปแบบWholesale (ใช้ทำธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน) โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับรายย่อย/ประชาชน

ปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างทดสอบ CBDC สำหรับรายย่อย  (Retail CBDC) ในวงจำกัด โดยยังไม่มีแผนที่จะนำ Retail CBDC มาใช้จริงกับประชาชนในวงกว้างหลายประเทศยังอยู่ระหว่างศึกษาและทดสอบ CBDC ของตัวเอง ทั้งนี้ ยังไม่มีการร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนา และใช้งาน CBDC ร่วมกัน เพื่อแจกจ่ายเงินดิจิทัลให้กับประชาชนแต่อย่างใด

Related posts