CFTC เตรียมหารือเกี่ยวกับ DeFi, DAO และเรื่องสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ในการประชุมเดือนกรกฎาคม

CFTC เตรียมหารือเกี่ยวกับ DeFi, DAO และเรื่องสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ในการประชุมเดือนกรกฎาคม

ข่าวสาร
June 29, 2023 by Cryptocamping
2566-06-29 17.15.58

หน่วยงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคโนโลยีภายใน Commodity Futures Trading Commission (CFTC) มีกำหนดหารือเกี่ยวกับ Decentralized และชัยชนะล่าสุดในคดีของหน่วยงานกำกับดูแลกับ Ooki DAO

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของ CFTC วางแผนที่จะประชุมกันในวันที่ 18 กรกฎาคมที่สำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน

“รูปแบบของ Decentralized Finance (DeFi) เช่น Decentralized Autonomous Organization (DAO) และคดีล่าสุดของ Ooki DAO จะถูกยกขึ้นมาหารือ นอกเหนือจากประเด็นเกี่ยวกับ DeFi อื่นๆ” Christy Goldsmith Romero กล่าวในแถลงการณ์

Related posts