ก.ล.ต. เตือนแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ChomCHOB ยังไม่ได้รับใบอนุญาต

ก.ล.ต. เตือนแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ChomCHOB ยังไม่ได้รับใบอนุญาต

ข่าวสาร
December 16, 2022 by Cryptocamping
กลต-picture1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตรวจพบว่ามีการให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในเว็บไซต์ของ ChomCHOB และ Mobile Application ตลอดจนมีการโฆษณาเกี่ยวกับบริการดังกล่าวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook และ Instagram  ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ChomCHOB ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) จึงขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากอาจไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และผู้ซื้อขายอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว

ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ผู้ที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแสดงตนต่อบุคคลทั่วไปในการชักชวน หรือให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” นอกจากนี้ หากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก และในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ และหากเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. มีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่มา : https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9775&NewsNo=231&NewsYear=2565&Lang=TH&fbclid=IwAR1jmtNlPcaXxhPbXkK70u0Ji6Wgp4mrdelRMruZXDv88hdNuX_0BGiO6SA

Related posts