Brian Armstrong กล่าวว่า Coinbase อาจย้ายออกจากสหรัฐฯ ถ้าหากว่ายังไม่มีความชัดเจนในด้านกฏระเบียบ

Brian Armstrong กล่าวว่า Coinbase อาจย้ายออกจากสหรัฐฯ ถ้าหากว่ายังไม่มีความชัดเจนในด้านกฏระเบียบ

ข่าวสาร
April 19, 2023 by narutra
photo_2023-04-19_03-31-12

Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase กระดานเทรดจากสหรัฐฯ กล่าวในงาน Fintech Week ที่กรุงลอนดอนว่า เขาคิดว่าสหรัฐฯ มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นตลาดที่สำคัญของโลกคริปโต แต่ว่าในตอนนี้เขายังไม่เห็นความชัดเจนในด้านกฏระเบียบ และถ้าหากเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนในอีกหลายอีกข้างหน้า Coinbase อาจจะต้องพิจารณาการลงทุนในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกมากขึ้น

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมายกับคริปโตในสหรัฐฯ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้มีแพลตฟอร์มหลายแห่งที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ฟ้อง ล่าสุดคือ Bittrex ที่ถูกฟ้องในข้อหาให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ถึงแม้ว่าทาง Bittrex จะประกาศยุติการให้บริการในสหรัฐฯ ไปแล้วก็ตาม

Related posts