Coinbase ประกาศหยุดการสนับสนุนเครือข่ายการชำระเงิน Signet ของ Signature Bank

Coinbase ประกาศหยุดการสนับสนุนเครือข่ายการชำระเงิน Signet ของ Signature Bank

ข่าวสาร
March 21, 2023 by sirapopv
photo_2023-03-21_06-43-55

หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลของนิวยอร์คได้สั่งปิดการการให้บริการของ Signature Bank ในตอนนี้ มีรายงานว่า Coinbase ก็ได้หยุดสนับสนุนระบบการชำระเงินผ่านเครือข่าย Signet ของธนาคารเช่นกัน

จากรายงานของ Wall Street Journal ระบุว่า ผู้ใช้งาน Coinbase จะไม่สามารถใช้ระบบ Signet เพื่อทำการโอนเงินนอกเวลาทำการของธนาคารได้อีกต่อไป จนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม

ในตอนนี้ Coinbase กำลังมองหาระบบการชำระเงินแบบใหม่

Related posts