Anchorage Digital Bank ประกาศลดจำนวนพนักงานลง 20% โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนด้านกฏระเบียบ

Anchorage Digital Bank ประกาศลดจำนวนพนักงานลง 20% โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนด้านกฏระเบียบ

ข่าวสาร
March 15, 2023 by narutra
photo_2023-03-15_12-51-50

Anchorage Digital ธนาคารที่ให้บริการเกี่ยวกับคริปโต ประกาศว่าจะปลดพนักงานออก 75 คน คิดเป็น 20$ ของพนักงานทั้งหมด โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนด้านกฏระเบียบในสหรัฐฯ

Anchorage แถลงว่า การปลดพนักงานเป้นการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นทรัพยากรของเราให้ดีขึ้น พร้อมระบุว่า สถานการณ์ของเศรษฐกิจในภาพรวม และความผันผวนของตลาดคริปโต ก็มีส่วนต่อการตัดสินใจในครั้งนี้เช่นกัน

Related posts