กระทรวงการคลัง ประกาศยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดันไทยสู่ Digital Asset Hub ของภูมิภาค

กระทรวงการคลัง ประกาศยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดันไทยสู่ Digital Asset Hub ของภูมิภาค

ข่าวสาร
February 6, 2024 by cryptocamping
Frame 1133 - 2024-02-06T134554.667

กระทรวงการคลังตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Digital Asset Hub ของภูมิภาค พัฒนาและสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยกระทรวงการคลังออกมาตรการใหม่ ดังนี้

1.ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการโอน (ขาย) สินทรัพย์ดิจิทัล

1.1 คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility token) ที่ซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป “แบบไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด”

1.2 โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment token) ให้ได้รับยกเว้น VAT ตามเดิม

2.ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ซื้อขายผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) 2) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และ 3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จากเดิมที่ได้ยกเว้นเฉพาะ Exchange

Related posts