ถึงรอบเฉิดฉาย? เมื่อเดือนที่ผ่านมา ยอด TVL ของ Defi สูงสุดในรอบ 2 ปี นำโดย Ethereum ตามด้วย Solana

ถึงรอบเฉิดฉาย? เมื่อเดือนที่ผ่านมา ยอด TVL ของ Defi สูงสุดในรอบ 2 ปี นำโดย Ethereum ตามด้วย Solana

ข่าวสาร
June 10, 2024 by cryptocamping
Frame 1124 (9)

Blockchain DappRadar รายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Defi Web3 และ NFT ไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า

ในอุตสาหกรรม Defi แม้ว่าจำนวนกระเป๋า Unique active wallets หรือกระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกใช้งานลดลง 21% หรือฐานผู้ใช้ลดลง แต่ Total Value Locked ของอุตสาหกรรม DeFi เพิ่มขึ้นเป็น 1.92 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 คาดมาจากการซื้อขายแบบเก็งกำไร ซึ่งได้โมเมนท์ตัมจาก Ethereum ETF

ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Ethereum ยังคงครองอันดับ 1 กวาดส่วนแบ่งตลาดไป 68% ของ TVL ทั้งหมด และอันดับ 2 เป็น Solana ที่คิดเป็น 5.7% ของ TVL ทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นมา14% จากเดือนก่อน

แต่สำหรับอุตสาหกรรม Web3 หากมองจากจำนวนกระเป๋า Unique active wallets หรือกระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันที่ถูกใช้งาน มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นและเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะในเกม Web3 มีผู้ใช้งานมากกว่า 3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.5% จากเดือนก่อน ตลาด NFT เพิ่มขึ้น 11% เป็น 1.52 ล้าน รวมถึงโซเชียลมีเดีย Web3 เพิ่มขึ้น 29% เป็น 1.92 ล้าน ซึ่งรวม ณ วันที่ 6 มิถุนายน จำนวน Web3 กระเป๋าที่ไม่ซ้ำถูกใช้สูงถึง 10.4 ล้าน

Related posts