กรมสรรพากร ประกาศขับเคลื่อน Digital Tax Ecosystem สู่ระบบดิจิทัล 100% ภายในปี 2571

กรมสรรพากร ประกาศขับเคลื่อน Digital Tax Ecosystem สู่ระบบดิจิทัล 100% ภายในปี 2571

ข่าวสาร
July 3, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-07-03T125041.179

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้จัดสัมมนา “ทิศทางการขับเคลื่อน Digital Tax Ecosystem ของประเทศไทย”

อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ขับเคลื่อนระบบภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์มาได้ระยะหนึ่ง และวันนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดการด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการ กรมสรรพากรจึงได้พัฒนา Digital Tax Ecosystem ใหม่ในการดำเนินการทางด้านภาษีอากร โดยได้นำ ‘ผู้ให้บริการตัวแทน’ (Service Provider) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อยอดการจัดการด้านภาษีอากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านการทำธุรกรรมด้านภาษีอากรแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบภายในปี 2571

โดยต่อไปในอนาคต Service Provider จะเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและกรมสรรพากร ซึ่ง Service Provider จะเป็นตัวช่วยในการลดความยุ่งยาก ความซับซ้อน และอุปสรรคในทางภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการทางภาษี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำของกระบวนการทางภาษีอากร

Related posts