นักพัฒนาของ Ethereum ยืนยันว่า Shanghai Upgrade จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน

นักพัฒนาของ Ethereum ยืนยันว่า Shanghai Upgrade จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน

ข่าวสาร
March 17, 2023 by sirapopv
photo_2023-03-17_10-34-10

Tim Beiko ผู้พัฒนา Ethereum ประกาศวัน Shanghai Upgrade ในงาน Execution Layer Meeting 156 ว่าจะเกิดขึ้นที่ epoch 6,209,536 หรือประมาณวันที่ 12 เมษายนนี้

ก่อนหน้านี้ ได้มีการทดสอบบนเครือข่ายทดสอบ Goerli แต่ Beiko บอกว่าได้รับการมีส่วนร่วมจากพัฒนาที่ต่ำ เพราะ Goerli ETH นั้นไม่มีค่าใดๆ จึงทำให้นักพัฒนาไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้ามาเป็น Validator

Shanghai Upgrade จะทำให้ผู้ใช้สามารถถอน ETH ที่ทำการ Staking ไว้อยู่ออกมาได้

Related posts