พี่คนนี้ให้ผลแม่นมาก! Ethereum spot ETF อนุมัติแล้ว ตามนักวิเคราะห์เทน้ำหนัก สรุปรวมอนุมัติ 8 กองทุนรวด

พี่คนนี้ให้ผลแม่นมาก! Ethereum spot ETF อนุมัติแล้ว ตามนักวิเคราะห์เทน้ำหนัก สรุปรวมอนุมัติ 8 กองทุนรวด

ข่าวสาร
May 25, 2024 by cryptocamping
Frame 1130 (26)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สหรัฐฯ ได้อนุมัติ ETFs กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Ethereum จำนวน 8 กองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่นักลงทุนจับตามานาน

โดยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ของ Bloomberg ETF ได้เพิ่มการให้น้ำหนักของการอนุมัติในครั้งนี้จาก 25% เป็น 75% จากการตั้งข้อสังเกตกลายๆอย่างรวมถึงปัจจัยการขอเอกสารเพิ่มเติมของ SEC จนอนุมัติในที่สุด

Related posts