สะเทือนถึงไทย Exchangeไทยรีบออกมาแจงไม่มีนโยบายนำเงินฝากไปใช้ และไม่ได้รับผลกระทบจาก FTX

สะเทือนถึงไทย Exchangeไทยรีบออกมาแจงไม่มีนโยบายนำเงินฝากไปใช้ และไม่ได้รับผลกระทบจาก FTX

ข่าวสาร
November 12, 2022 by Cryptocamping
news108
หลังจากเกิดเหตุ FTX ยักษ์ใหญ่ได้เกิดล้มละลาย และเกิดคลื่นลูกใหญ่ส่งผลกระทบมาเป็นระลอก ทำให้ตลาดคริปโตเสียหายเป็นวงกว้าง Exchange ไทยต่างรีบออกมาเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน
Bitkub Exchange ประกาศว่า เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระดานซื้อขาย FTX ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้สร้างความสับสนและความไม่มั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลก บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ Bitkub Exchange (บริษัท) ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับ FTX แต่อย่างใด สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทุกรายถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยบริษัทประกอบธุรกิจและดำเนินงานตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลและตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษัทไม่มีนโยบายนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง บริษัทไม่มีนโยบายนำเงินฝากของลูกค้าไปหาประโยชน์อื่นใดนอกจากการฝากไว้ที่ธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้ โปรดมั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทดำเนินไปอย่างปกติ และการฝากถอนสินทรัพย์ทุกประเภทยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้การดูแลตามนโยบายของบริษัท
ทั้งนี้ทาง Bittazza Thailand เองก็ได้ออกมาประกาศ เช่นกัน ความว่า เนื่องจากเกิดเหตุที่ศูนย์ซื้อขายแห่งหนึ่งในต่างประเทศประสบปัญหาสภาพคล่อง ทางบริษัทบิทาซซ่าขอยืนยันว่าทรัพย์สินของท่าน 100% ยังคงปลอดภัย บริษัทฯ ไม่มีนโยบายนำทรัพย์สินของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ สิ่งที่ทางเราให้ความสำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่วันแรกที่บริษัทฯ เปิดทำการและยังคงเป็นแกนหลักสำหรับทุกสิ่งที่บริษัทฯ ทำ ทางบริษัทถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานรัฐ จึงมีการนำเทคโนโลยี Ledger Vault มาทำการจัดเก็บทรัพย์สินลูกค้า และมีการส่งข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าทรัพย์สินของท่านได้มีการดูแลด้วยมาตรฐานสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในอุตสาหกรรมนี้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามใดๆ ทางบริษัทพร้อมที่จะให้บริการและช่วยเหลือท่าน 24/7
และทาง Zipmax เองก็ออกประกาศว่า เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤตของ FTX อาจสร้างความกังวลใจให้กับหลายท่าน ทางซิปเม็กซ์จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการทำธุรกิจใด ๆ โดยตรงกับทาง FTXอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และคอยเฝ้าระวังถึงผลกระทบที่อาจเกิดพ่วงขึ้นได้จากวิกฤตของ FTX ในครั้งนี้ รวมถึงนัยยะสำคัญของเหตุการณ์ต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตทางซิปเม็กซ์จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการอยู่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ดีที่สุด

Related posts