FED ปรับขึ้นดอกเบี้ย +0.25% ตามคาด ทำให้อัตราดอกเบี้ยขึ้นไปอยู่ที่ 5-5.25% นิวไฮในรอบ 16 ปี และส่งสัญญาณที่จะ“คงดอกเบี้ย” ถึงปลายปี

FED ปรับขึ้นดอกเบี้ย +0.25% ตามคาด ทำให้อัตราดอกเบี้ยขึ้นไปอยู่ที่ 5-5.25% นิวไฮในรอบ 16 ปี และส่งสัญญาณที่จะ“คงดอกเบี้ย” ถึงปลายปี

ข่าวสาร
May 4, 2023 by Cryptocamping
Frame 721 (47)
การส่งสัญญาณว่านี่อาจเป็นการขึ้นดอกเบี้ยรอบสุดท้าย และRecession ของอเมริกาอาจไม่รุนแรง ทำให้เช้านี้ Bitcoin กลับมาเขียวอีกครั้ง และราคา ทองคำ กลับสู่ All Time High

Related posts