Fidelity เตรียมยื่นเอกสารขอใบอนุญาตสำหรับ Spot Bitcoin ETF ตาม BlackRock

Fidelity เตรียมยื่นเอกสารขอใบอนุญาตสำหรับ Spot Bitcoin ETF ตาม BlackRock

ข่าวสาร
June 28, 2023 by Cryptocamping
2566-06-28 15.47.18

ยักษ์ใหญ่จาก Wall Street อย่าง Fidelity Investments เตรียมยื่นเอกสารขอใบอนุญาตสำหรับ Spot Bitcoin ETF เพื่อแข่งขันกับ BlackRock

แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับแผนการของบริษัทกล่าวว่าสามารถยื่นเอกสารได้ทันที หลัง BlackRock ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์ ได้ทำการยื่นไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา

การยื่นขอใบอนุญาตจของ BlackRock เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ตามมาด้วยกองทุนรายอื่นที่ต้องการเปิดตัว Bitcoin ETF เช่น Invesco, WisdomTree และ Bitwise

นี่จะเป็นความพยายามครั้งที่สองของ Fidelity ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยในปี 2021 บริษัทได้ยื่นขอใบอนุญาตสำหรับ Bitcoin ETF ในชื่อว่า Wise Origin Bitcoin Trust แต่ถูกปฏิเสธโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปี 2022

Related posts