Bitcoin Future ETF มาแล้ว Volatility Shares ระบุว่ามีกำหนดจะเริ่มการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 27 มิถุนายนนี้

Bitcoin Future ETF มาแล้ว Volatility Shares ระบุว่ามีกำหนดจะเริ่มการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 27 มิถุนายนนี้

ข่าวสาร
June 24, 2023 by Cryptocamping
photo_2023-06-24_21-04-12

Stuart Barton หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Volatility Shares กล่าวว่า Bitcoin Future ETF ในชื่อว่า Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF หรือ BITX มีกำหนดจะเริ่มซื้อขายในวันอังคารที่ 27 มิถุนายนนี้

โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้อนุมัติ Bitcoin Future ETF ของ Volatility Shares แล้ว

BITX กลายเป็น Bitcoin Future ETF ตัวแรกของสหรัฐฯ และจะให้ผลตอบแทนเป็นสองเท่าของ Bitcoin Future Index ในแต่ละวัน

ในหนังสือแถลการณ์ระบุว่า กองทุนจะไม่ลงทุนใน Bitcoin โดยตรง แต่จะหาผลประโยชน์จากราคาสัญญา Bitcoin Futures

อย่างไรก็ตาม SEC ยังไม่ได้อนุมัติ Bitcoin Spot ETF ของ Volatility Shares, WisdomTree, Invesco และ BlackRock

Related posts