ข้อมูลจากรายงานล่าสุดพบว่า FTX และ FTX US ขาดดุลรวมกันจำนวนกว่าหลายพันล้านดอลลาร์

ข้อมูลจากรายงานล่าสุดพบว่า FTX และ FTX US ขาดดุลรวมกันจำนวนกว่าหลายพันล้านดอลลาร์

ข่าวสาร
March 3, 2023 by narutra
photo_2023-03-03_07-13-53

หลังจากที่ FTX ได้ยื่นล้มละลายไปเมื่อปลายปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม บริษัทได้เผยแพร่รายงานที่แสดงให้ว่า FTX มีสินทรัพย์มูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงิน ซึ่ง 694 ล้านดอลลาร์เป็นสินทรัพย์ประเภท A ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งรวมถึงเงินสด, Stablecoins, Bitcoin และ Ethereum

มีสินทรัพย์เพียง 191 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่อยู่ในกระเป๋าเงินของ FTX US นอกจากนี้ยังมีลูกหนี้ของลูกค้า 28 ล้านดอลลาร์ และลูกหนี้ที่เกี่่ยวข้องกันอีก 155 ล้านดอลลาร์

กระเป๋าเงินของ FTX แสดงการยืมสินทรัพย์สุทธิ 9,300 ล้านดอลลาร์โดยAlameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และอีก 107 ล้านดอลลาร์จาก FTX US

โดยรวม FTX ขาดดุล 8.6 พันล้านดอลลาร์สำหรับกระเป๋าเงินและบัญชีทั้งหมด ในขณะที่ FTX US รขาดดุล 116 ล้านดอลลาร์

Related posts