Alameda ฟ้อง Grayscale และ DCG เพราะเก็บค่าธรรมเนียมแพงเกินไป

Alameda ฟ้อง Grayscale และ DCG เพราะเก็บค่าธรรมเนียมแพงเกินไป

ข่าวสาร
March 7, 2023 by narutra
photo_2023-03-07_11-30-57

กองทุน Alameda Research ในเครือของ FTX กำลังยื่นฟ้อง Grayscale Investment รวมไปถึงเจ้าของและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการ Grayscale Bitcoin และ Ethereum Trust โดยให้เหตุผลว่า Grayscale มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสูงเกินไป

นอกจากนี้ Alameda ยังพยายามหาวิธีการเพื่อยกเลิกคำสังห้าม เพื่อปลดล็อกสินทรัพย์ของผู้ถือหุ้นมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์ โดยเจ้าหนี้ของ FTX อ้างว่าถ้าหากเรียกร้องให้ลดค่าธรรมเนียมและอนุญาตให้ไถ่ถอนได้สำเร็จ จะทำให้หุ้นของพวกเข้ามีมูลค่ามากกว่า 550 ล้านดอลลาร์ หรือมากกว่า 90% ของมูลค่าปัจจุบัน

คดีนี้ยื่นฟ้องในศาล Chancery ในรัฐเดลาแวร์ โดยอ้างว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา Grayscale ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงเกินไป ซึ่งมากกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงทรัสต์

นอกจากนี้ยังอ้างถึง Contrived Excuses ที่ Trust ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นทำการไถ่ถอนหุ้น ส่งผลให้หุ้นของ Trust ทำการซื้อขายที่ราคาน้อยกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 50%

Related posts