Goldman Sachs ได้ยื่นจดสิทธิบัตรที่รวมเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับกลไกการชำระเงิน

Goldman Sachs ได้ยื่นจดสิทธิบัตรที่รวมเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับกลไกการชำระเงิน

ข่าวสาร
March 15, 2023 by narutra
photo_2023-03-15_13-34-42

Goldman Sachs ได้ยื่นจดสิทธิบัตรกับสำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา สำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งหวังว่าจะรวมเข้ากับระบบของตัวบริษัทเอง โดยสรุปข้อกำหนดทางเทคนิคและการคำนวณสำหรับธนาคารในการใช้บล็อกเชน

เอกสารสิทธิบัตรหมายเลข: US 11, 605, 143 2B ถูกยื่นโดย Goldman Sachs เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา

สิทธิบัตรได้ระบุและกำหนดลักษณะทางเทคนิคของ Smart Contract ที่ใช้กับเครื่องมือทางการเงิน เช่น ระบบfractional reserve, การประกันภัย, พันธบัตร , ผลิตภัณฑ์ที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์

Related posts