Google โชว์ของ “Anti Money Laundering AI” AI ช่วยตรวจสอบฟอกเงิน หลังประสบความสำเร็จในการทดสอบ

Google โชว์ของ “Anti Money Laundering AI” AI ช่วยตรวจสอบฟอกเงิน หลังประสบความสำเร็จในการทดสอบ

ข่าวสาร
June 24, 2023 by cryptocamping
Frame 721 - 2023-06-24T112452.067

Google Cloud ประกาศเปิดตัวบริการ “Anti Money Laundering AI” (AML AI) หลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองกับ HSBC AIนี้ ช่วยให้ลูกค้ากลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปรกติของธุรกรรมการเงินในระบบได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะใช้ machine learning เพื่อสร้างโปรไฟล์ความเสี่ยง , ตรวจสอบธุรกรรม , และวิเคราะห์ข้อมูล ตามที่โพสต์บล็อกจาก Google Cloud ระบุ การตรวจสอบธุรกรรมด้วย AI เข้ามาแทนที่แนวทางที่อิงตามกฎเกณฑ์แบบ manual และควบคุมพลังของข้อมูลของสถาบันการเงินในการฝึกอบรมโมเดล machine learning (ML) ขั้นสูงเพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุมของคะแนนความเสี่ยง”

ขณะที่การทดลองใช้โดย HSBC พบว่ามีการแจ้งเตือนเชิงบวกเพิ่มขึ้น 2-4 เท่า และลดข้อผิดพลาดลง 60%

 

Related posts