Huobi จับมือเป็นพันธมิตรกับ Gala Game เพื่อพัฒนาบล็อกเชน Layer 1 และ WEB3

Huobi จับมือเป็นพันธมิตรกับ Gala Game เพื่อพัฒนาบล็อกเชน Layer 1 และ WEB3

ข่าวสาร
March 31, 2023 by narutra
photo_2023-03-31_16-07-50

Huobi กระดานเทรดของ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron ได้ประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์กับ Gala Games สำหรับพัฒนาโครงการ WEB3 และเครือขายบล็อกเชน Layer 1

ในประกาศอย่างเป็นทางการระบุว่า Huobi และ Gala Games จะร่วมมือกันลงทุนและพัฒนาโครงการในระบบนิเวศน์ของ Gala รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และคอมมูนิตี้

Jason Brink ประธานด้านบล็อกเชนของ Gala Games กล่าวว่า “การจัมมือกันกันระหว่าง Gala และ Huobi มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างการยอมรับต่อผู้ใช้งานในวงกว้าง”

Related posts